Høstens foreldremøter

Foreldremøte

Tirsdag 04.sept:       

 5.trinn:

 • 1800-1830: Info fra ledelsen (personalrommet i FObygget)
 • 1830-1930: Klassevis (klasserommet)

 6.trinn  

 • 1730-1830: Klassevis (klasserommet)
 • 1830-1900: Info fra ledelsen (personalrommet i FObygget)

 

Torsdag 13.sept:                              

 1.trinn

 • 1800-1830: Info fra ledelsen (Galaksen på Holmen skole)
 • 1830-1930: Klassevis (klasserommet)

 2.trinn

 • 1730-1830: Klassevis (klasserommet)
 • 1830-1900: Info fra ledelsen (Galaksen på Holmen skole)

 

Mandag 17.sept:

 7.trinn

 • 1730-1900: Klassevis (klasserommet på FO)

 

Torsdag 20.september

 3.trinn  

 • 1800-1830: Felles
 • 1830-1930: Klassevis

 4.trinn

 • 1730-1830: Klassevis
 • 1830-1900: Felles

 

Agenda kommer i forkant av foreldremøtene.

 

Med vennlig hilsen

Slemdal skole

v/ rektor Vegard T Kjesbu