Slemdal skolekor

Skolekoret

Slemdal skolekor består av ca. 60 elever fra 1-7.trinn. Koret er delt opp i tre avdelinger: aspirantkor (1. trinn) , juniorkor (2 og 3. trinn) og hovedkor (4-7. trinn). Koret ledes av en dirigent og har i tillegg en pianist som er med på alle øvinger og korarrangement.

Vi øver hver onsdag rett etter skolen, i AKS-tiden og vi har flere korarrangementer hvert år.

Mer info om skolekoret finnes på Facebooksiden eller websiden:

https://slemdalskolekor.net/

https://www.facebook.com/slemdalskolekor/