Skolens historie

Bilde av Slemdal skole

1898: Første skolen på Slemdal var en privatskole, frøken Scheels skole (se bildet)

1911: Den gule bygningen oppføres og brukes noen år som "middelskole"

1922: Slemdal utskilt som egen skolekrets og skolen kalt Slemdal skole. 123 elever i 5 klasser. Alder fra 7 til 11.

1926: Kommunen kjøpte lokalene av Vestre Aker sogn, som den hadde leid av i 4 år. Pris kr. 140 000

1939–1940: Nytt skolebygg, murbygget, brukt som skole 1940-42, siden okkupert

1945: Fra frigjøringen til 1958 hadde skolen 3 paralleller på 7 klassetrinn

1958: Høyeste elevtall!! 799 elever - 4 paralleller på 7 trinn

1983: Ny bygning, småskolebygget, ferdigstilt på skolens nabotomt

1994: Ny etasje som inneholder 8 klasserom ble bygget på eksisterende murbygg. Noe senere ble den gule bygningen (fra 1911) fristilt til bydelens disposisjon for 6-åringer, SFO og tilbud til barn og unge i bydelen etter skoletid.

1997: Startet reform-97, og 6-åringene kom inn i skolen. Dette skoleåret hadde skolen 26 klasser og 777 elever. Flere av elevene hørte til under Svendstuen skole, som sto ferdig året etter. SKOLEN FEIRET SITT 75-ÅRS JUBILEUM, gikk først i toget på 17. mai og var invitert inn i rådhuset etter toget på festlunch.

2005: Ny læreplan, Kunnskapsløftet, fører til store endringer av elevorganisering. Mer bruk av fleksible grupper og fokus på den enkelte elevs læringsutbytte.

2007: Nytt jubileum, Slemdal skole 85 år. Skolen er med i IKT-prosjektet InnsIKT og jobber med kartlegging av leseferdigheter gjennom LeseUtviklingsSystemet - LUS. Målark er utarbeidet for de fleste fag. Skolen markerer seg som Kulturskole gjennom Den Kulturelle skolesekkens prosjekter i Dans og Digitale bilder.

20172020: Skolen rehbiliteres og holder til i lånte lokaler i FObygget på Huseby og på nye Holmen skole

2020: Skolestart på nye Slemdal skole

Skolegård