Vår profil

Barn

Vår visjon på Slemdal skole er å utvikle trygge og glade barn som er godt rustet til livet videre. På Slemdal skole skal våre elever få en "GOD START" på sin skolekarriere og videre liv.

Skolen har høye ambisjoner om at alle får god tilrettelagt undervisning. Videre at de grunnleggende ferdighetene styrkes og kompetansen innenfor ulike fagområder utvikles i tråd med Kunnskapsløftet. Kjerneverdiene for skolens ansatte er respekt, redelighet, engasjement og brukerorientering. Gjennom et godt skole-hjem samarbeid skal alle oppleve at vi gir elevene ved Slemdal skole en GOD START.

G

L

E

D

E

O

M

S

O

R

G

D

R

I

V

 

S

A

M

A

R

B

E

I

D

T

R

I

V

S

E

L

A

M

B

I

S

J

O

N

E

R

 

R

E

S

P

E

K

T

T

R

Y

G

G

H

E

T

Slemdal skole
Lekeapparater
Helsehuset
Gymsal
lab
Oppdatert teknologi
Undervisning
Fleksible løsninger
Klasserom
Bibliotek
Skolekjøkken