Vår profil

Gjennom glede, omsorg, driv, samarbeid, trivsel, ambisjoner, respekt og trygghet gir vi elevene ved Slemdal skole en GOD START.            

Alle elever ved Slemdal skole skal oppleve at de er en del av et fellesskap i et trygt læringsmiljø, der man har respekt for hverandre.

Skolen har høye ambisjoner om at alle får god tilrettelagt undervisning. Videre at de grunnleggende ferdighetene styrkes og kompetansen innenfor ulike fagområder utvikles i tråd med Kunnskapsløftet.

Kjerneverdiene for skolens ansatte er respekt, redelighet, engasjement og brukerorientering.       

Gjennom et godt skole-hjem samarbeid skal alle oppleve at vi gir elevene ved Slemdal skole en GOD START.