Melde fravær

Du som foresatt kan melde fravær for ditt barn på én av følgende måter:

  • Via knappen «Meld fravær» i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen «Meld fravær»)
  • Ringe skolen