Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 gjennomføres en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Klikk på papegøyen for å starte undersøkelsen:

Trivselsundersøkelsen

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Sykt barn

Fra og med fredag 14. juni må foresatte melde fravær på én av følgende måter:

  • Via knappen «Meld fravær» i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen «Meld fravær»)
  • Ringe skolen

Etter varslet pålegg fra Datatilsynet er fraværsrutinene endret av hensyn til sensitive personopplysninger.