Sykt barn

Fra og med fredag 14. juni må foresatte melde fravær på én av følgende måter:

  • Via knappen «Meld fravær» i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen «Meld fravær»)
  • Ringe skolen

Etter varslet pålegg fra Datatilsynet er fraværsrutinene endret av hensyn til sensitive personopplysninger.