Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Sykt barn

Fra og med fredag 14. juni må foresatte melde fravær på én av følgende måter:

  • Via knappen «Meld fravær» i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen «Meld fravær»)
  • Ringe skolen

Etter varslet pålegg fra Datatilsynet er fraværsrutinene endret av hensyn til sensitive personopplysninger.