Melde fravær

Du som foresatt kan melde fravær for ditt barn på én av følgende måter: