Sykt barn

For å melde fra om sykt barn e.l., sender foresatte en SMS med teksten:

SLE-mellomrom-klasse-mellomrom-tekst til 417 16 112.

Eksempel: "SLE 6A Hanne er syk i

dag." til 59447270

Denne teksten vil da gå rett til kontaktlærers e-postadresse.

Drawing of a city