Læringsbrett 1:1

Smartboards

Slemdal skole satser digitalt

Med splitter nytt skolebygg og ny læreplan, er Slemdal skole klar for å følge med i tiden og satse digitalt. Det nye skolebygget har fått topp moderne SMART Boards (interaktive touchskjermer) i alle klasserom og grupperom. Disse skjermene gir lærerne alle muligheter til å skape engasjerende undervisning med elevene som aktive produsenter i egen læring. Skolen har hatt som mål å få læringsbrett 1:1 til alle elevene og januar 2021 ble målet oppfylt. Dette vil i praksis si at elevene har sitt eget personlige læringsbrett (iPad) som de disponerer på skolen og til leksearbeid hjemme.

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i LK-20 og blir derfor en naturlig del av læringsarbeidet på Slemdal. Elevene skal oppleve praktisk, variert og relevant undervisning av høy kvalitet. De skal oppleve undervisning som er tilpasset elevenes evner, forutsetninger og ikke minst den tiden de lever i. Viktigere enn noen gang, trenger elevene å lære seg kritisk tenking og god dømmekraft. Det utfordrer oss til å tenke nytt og bredere i valg av læringsverktøy og læringsressurser. Derfor er det en stor glede at vi nå har teknologien på plass. Målsettingen vår er økt motivasjon og mestring gjennom hensiktsmessig bruk av teknologiske hjelpemidler, samt å øke elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdighetene.Både lærere og elever vil sammen utforske og lære om de teknologiske mulighetene som kan ta barnas sosiale, kreative og faglige ferdigheter til nye høyder!

Selv om Slemdal skole satser digitalt, er det viktig å presisere at læringsbrettet ikke skal erstatte blyant og lærebøker. Vi vet at variasjon i undervisningen er viktig for elevenes læring, og læringsbrettet er et supplement til lærebøker og annet skolemateriell. Elevene på Slemdal skole vil fortsatt skrive, tegne og regne matematikk for hånd. Våre lærere er bevisste i planleggingen av elevenes undervisning med tanke på hva som egner seg best til ulike formål.

Skjermtid

Vi prøver å holde oss til anbefalingene som er 1-2 timer skjermbruk i undervisningen. Det kan selvsagt variere litt. Elevene på Slemdal skole sitter ikke sammenhengende foran skjermen over lengre tid når de er på skolen. Når læringsbrettet er i bruk, er elevene aktive produsenter og skjermen benyttes jevnt utover dagen med gode pauser. Dette er lærerne bevisste på hos oss.  

Rett bruk av læringsbrett gir flere gevinster

  • En bredere faglig kompetanse hos elever og lærere
  • Tilpasset opplæring for alle elever og bedre inkludering av elever med spesialpedagogisk behov
  • Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensiale
  • Større variasjon av undervisnings- og læringsmetoder
  • Lærere får mulighet til en bedre og tettere form for vurdering, veiledning av elever og samarbeid med foresatte
  • Større muligheter for samhandling og samarbeid mellom elevene.
  • At elevene skal kjenne til og lære om programmering/koding
  • Mer fokus på kildevurdering og digital dømmekraft, som er sentrale elementer i elevenes læring i mange fag
Læringsbrett
Læringsbrett