Elevrådet

Deres hovedoppgave er å arbeide for et godt skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. Elevrådet på Slemdal skole består av 8 representanter, to fra hver klasse, på 3.-7. trinn. Kontaktperson for elevrådet er sosiallærer Nina Bjerke.