Elevrådet

Elevrådsstyret

Elevrådet består av elever fra 3.-7. trinn. Det velges en hovedrepresentant og en vara fra hver klasse.

Elevrådet møtes hver måned. Vara stiller på møter to ganger i halvåret.

Hovedrepresentantene fra 7. trinn danner elevrådstyret, bestående av leder, nestleder, sekretær og styremedlem.

Elevrådsstyret har ansvar for å lede og skrive referat fra elevrådsmøtene. Representanter fra elevrådsstyret deltar også på SMU møter, og andre relevante møter for å representere elevenes stemme.

I år har elevrådet valgt å lage arbeidsgrupper, hvor hver gruppe i elevrådet har ansvar for et arrangement på skolen. Dette for å imøtekomme elevenes egne ønsker, og for å sikre mest mulig engasjement i elevrådet.

En av elevrådets viktigste oppgaver dette skoleåret er å videreutvikle elevrådets årshjul ved å skape flere felles sosiale arrangementer for alle elevene på skolen.

Hittil dette skoleåret har elevrådet vært ansvarlige for arrangementer som Halloween og valentinsdagen. Neste planlagte arrangement er i forbindelse med påske.

Kontaktperson for elevrådet er sosiallærer Nina Bjerke.