Elevrådet

Glade barn

Elevrådet består av elever fra 3.-7. trinn. Det velges en hovedrepresentant og en vara fra hver klasse. Elevrådet møtes hver måned. Hovedrepresentantene fra 6 og 7. trinn danner elevrådstyret, bestående av leder, nestleder, sekretær og styremedlem.

Elevrådsstyret har ansvar for å lede og skrive referat fra elevrådsmøtene. Representanter fra elevrådsstyret deltar også på LMU møter, og andre relevante møter for å representere elevenes stemme.

I høst bidro elevrådet til skummel stemning på Halloween, og de delte ut pepperkaker før jul. I februar skal de spre kjærlighet på Valentinsdagen. 

Hovedmålet til elevrådet er å bidra til fellesskap og et godt skolemiljø for alle elever på Slemdal skole, der elevene også får være med å påvirke sin egen skolehverdag.

 

Kontaktperson for elevrådet er Hanna Bjurulf: hanna.bjurulf@osloskolen.no

 

Valentine
Skummel rektor
Skummel gang
Skummel gang
Godteri