Skolehelsetjenesten

Helsehuset

Helsesykepleier skolehelsetjenesten på Slemdal skole: 

Rikke Busk Larsåsen
E-post: rikke.busk.larsasen@bva.oslo.kommune.no 
Telefonnummer: 940 10 389

Carine Valen
E-post: carine.valen@bva.oslo.kommune.no
Telefonnummer: 46848471

Skolehelsetjenesten tar imot spørsmål, bekymringer eller gleder fra skolebarn og foresatte. Vi har oppdatert kunnskap og kompetanse på barn og ungdom i utvikling. Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelse i 1. klasse, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn. Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn og ungdom med spesielle behov. 

Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar ev. i klasseundervisning. Vi samarbeider tett med foresatte og skolens personale. Ved behov samarbeider vi også med andre instanser som BUP, PPT, fastlege, psykolog, barnevern og 2.linjetjenesten (sykehus etc.).

Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra Folkehelseinstituttet.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke. 

Skolehelsetjenestens program

1. klasse: Skolestartundersøkelse hos helsesøster. Elevene kalles inn enkeltvis i løpet av året, sammen med foresatt. Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

2. klasse: Vaksine mot Polio-Difteri-Stivkrampe-Kikhoste. Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

3.klasse: Høyde og vekt måling etter anbefalinger fra Helsedirektoratet. Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

4.klasse: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

5.klasse: Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

6. klasse: MMR-vaksine. Helseundervisning. Samtale om pubertet i jente- og guttegrupper. Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov.

7. klasse: HPV-vaksine-3 doser. Individuelle samtaler, veiledning og oppfølging ved behov. 

Undervisning, oppfølging og veiledning ved skolen tilbys etter behov og kapasitet. Elever, foresatte, lærere og andre samarbeidende instanser kan kontakte helsetjenesten.

Les mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune.