Klassekontakter

Oppgaver og info om ansvar mv. (Vara for FAU rep.)

 

I hver klasse velges en foresatt som klassekontakt.

 

Klassekontakten har tre viktige oppgaver: 

  1. Fungere som bindeledd mellom foreldre og kontaktlærer eller, hvis nødvendig, med skolens ledelse. Være et talerør for foreldregruppen, ta initiativ og tale klassens sak overfor kontaktlærer og eventuelt skolens ledelse. Klassekontakten skal ikke involvere seg i personlige saker.
  2. Organisere enkelte praktiske oppgaver som foreldregruppen har behov for. Lage, distribuere og oppdatere klasseliste med kontaktinfo til elever og foreldre.Samle inn penger fra foreldrene til klassekasse som skal dekke oppmerksomhet til kontaktlærer til jul og sommer, utgifter ifm. jule- og sommeravslutning og andre arrangementer i klassen, samt eventuelle andre utlegg (f.eks. til hoppetau, bøtter, spader, baller etc. til klassens disposisjon i friminuttene)Sørge for at det blir innkjøpt en oppmerksomhet til kontaktlærer ifm. avslutningerTa initiativ til å arrangere sommerfest og juleavslutning for elevene i samarbeid med kontaktlærer og de andre foreldrene.
  3. Bidra til å skape et fellesskap for foreldre og barn For eksempel ved å: ta initiativ til/legge til rette for at foreldrene kan bli enige om felles ”bursdagspolitikk” med hensyn til inkludering av alle og prisnivå på presangerhjelpe til med at nye elever i klassen blir involvert i følgegrupper/gågrupper (så lenge det er aktuelt) og andre aktiviteterta ansvar for, i samarbeid med kontaktlærer og andre foreldre, å organisere tema-diskusjoner på foreldremøtene (f.eks. mobil, nettvett, rus, kriminalitet, mobbing, inkludering etc.).i første og annen klasse: samarbeide med kontaktlærer om å følge opp vennegruppene.

 

Klassekontakten er vara på FAU-møter hvis FAU-representanten må melde forfall.