Klassekontakter

Klassekontaktene har fire hovedoppgaver, som de fordeler mellom seg: 

 1. Fungere som bindeledd mellom foreldre og kontaktlærer, og om nødvendig med skolens ledelse. Skal være et talerør for foreldregruppen, ta initiativ og tale klassens sak. Klassekontaktene skal ikke involvere seg i personlige saker og saker om enkeltelever.                    
 2. Organisere praktiske oppgaver for foreldregruppen:
  1. Etablere, distribuere og oppdatere klasseliste med kontaktinfo for foresatte
  2. Holde oppdatert en e-post-liste til foresatte
  3. Vurdere å danne en lukket Facebook-gruppe som kontaktforum for foresatte.
  4. Etablere og samle inn penger til klassekasse (det er frivillig å bidra). Klassekassen skal dekke utgifter, utenom skolens budsjett, til klassens felles beste, f. eks. en oppmerksomhet til kontaktlærer til jul og sommer, utgifter til avslutninger, juleverksted og andre arrangementer i klassen som er foreldredrevet.
  5. Følge opp at foreldregruppene kommer i gang med planlegging av Halloween, juleverksted, juleavslutning, foreldrefest/klassetur og sommeravslutning, i samarbeid med kontaktlærer når relevant.
  6. Minne om arrangementer og turer som klassen har bestemt å arrangere
  7. Sørge for at nye klassekontakter blir valg ved oppstart av nytt skoleår (første foreldremøte)

 3. Bidra til et godt fellesskap for barn og foresatte, ved å initiere og legge til rette for blant annet:
  1. Enighet om felles kjøreregler for bursdager, med hensyn til inkludering og prisnivå for gaver
  2. Hjelpe nye elever i klassen inn i følgegrupper/gågrupper og andre aktiviteter.
  3. Ta ansvar for, i samarbeid med kontaktlærer og andre foresatte, å organisere temadiskusjoner på foreldremøtene som for eksempel om bruk av mobil, spilling, nettvett, rus, kriminalitet, mobbing, inkludering etc.
  4. Samarbeide med kontaktlærer om å følge opp gjennomføring av vennegruppetreff

 4. Klassekontaktene er vara for klassens FAU-representant til FAU-møter.

Disse retningslinjene har FAU utarbeidet i samråd med skolens ledelse.

Kontaktinformasjon