Klassekontakter

Klassekontaktenes oppgaver

I hver klasse bør det velges to foresatte som klassekontakter, helst en foresatt til gutt og en foresatt til jente. Klassekontaktene har fire hovedoppgaver som de fordeler mellom seg: 

  1. Fungere som bindeledd mellom foreldre og kontaktlærer, og om nødvendig med skolens ledelse. Skal være et talerør for foreldregruppen, ta initiativ og tale klassens sak. Klassekontaktene skal ikke involvere seg i personlige saker og saker om enkeltelever.                    
  2. Organisere praktiske oppgaver for foreldregruppen:

a)       Etablere, distribuere og oppdatere klasseliste med kontaktinfo for foresatte

b)      Holde oppdatert en e-post-liste til foresatte

c)       Vurdere å danne en lukket Facebook-gruppe som kontaktforum for foresatte.

d)      Etablere og samle inn penger til klassekasse (det er frivillig å bidra). Klassekassen skal dekke utgifter, utenom skolens budsjett, til klassens felles beste, f. eks. en oppmerksomhet til kontaktlærer til jul og sommer, utgifter til avslutninger, juleverksted og andre arrangementer i klassen som er foreldredrevet.

e)      Følge opp at foreldregruppene kommer i gang med planlegging av Halloween, juleverksted, juleavslutning, foreldrefest/klassetur og sommeravslutning, i samarbeid med kontaktlærer når relevant.

f)        Minne om arrangementer og turer som klassen har bestemt å arrangere

g)       Sørge for at nye klassekontakter blir valg ved oppstart av nytt skoleår (første foreldremøte)

 

3. Bidra til et godt fellesskap for barn og foresatte, ved å initiere og legge til rette for blant annet:

a)       Enighet om felles kjøreregler for bursdager, med hensyn til inkludering og prisnivå for gaver

b)      Hjelpe nye elever i klassen inn i følgegrupper/gågrupper og andre aktiviteter.

c)       Ta ansvar for, i samarbeid med kontaktlærer og andre foresatte, å organisere temadiskusjoner på foreldremøtene som for eksempel om bruk av mobil, spilling, nettvett, rus, kriminalitet, mobbing, inkludering etc.

d)      Samarbeide med kontaktlærer om å følge opp gjennomføring av vennegruppetreff.

 

4. Klassekontaktene er vara for klassens FAU-representant til FAU-møter.

Disse retningslinjene har FAU utarbeidet i samråd med skolens ledelse.

Hilsen FAU, 13.09.18

Kontaktinformasjon