Ordensregler

Det er tre hovedregler, med et sett detaljbeskrivelser til hver regel. Reglene er synlige i alle klasserom og fellesarealer og har et kontinuerlig fokus i skolens hverdag.

Vi er her for å lære

1.1     Vi gir hverandre arbeidsro

1.2     Vi konsentrerer oss

1.3     Vi rekker opp hånda

1.4     Vi er tålmodige og venter på tur

1.5     Vi lytter til den som har fått ordet

1.6     Vi følger beskjeder

1.7     Vi går raskt til klassen/rekken når det ringer inn

1.8     Vi bruker hviskestemme når vi samarbeider

1.9     Vi sitter i ro på plassen vår

1.10   Vi tenker selv og leser oppgaven nøye før vi spør om hjelp

1.11   Vi kommer raskt i gang med arbeidsoppgavene

1.12   Vi har orden i skolesakene våre

1.13   Vi gjør leksene våre

1.14   Vi gjør alltid vårt beste

1.15   Mobilen er innstilt på lydløs og ligger i sekken/felles boks, i skoletiden

1.16   Vi bruker mobilen utenfor skoletid og utenfor skolens område

 

Vi tar vare på hverandre

2.1   Vi spør om andre vil være med på leken

2.2   Vi snakker pent til hverandre og om hverandre

2.3   Vi snakker høflig til hverandre

2.4   Vi spør før vi låner noe, og takker for låne når vi leverer tilbake

2.5   Vi hjelper hverandre

2.6   Vi smiler til hverandre

2.7   Vi sier hei til hverandre hver dag

2.8   Vi er forsiktige med å si uvennlige ting for tøys, det kan misforstås

2.9   Vi beveger oss rolig i trapper, ganger og klasserom

2.10  Vi passer på oss selv

2.11   Vigjør mot andre slik vi vil at de skal gjøre mot oss

2.12   Vi ordner opp hvis vi har gjort noe galt

2.13  Vi sier unnskyld på en ordentlig måte

2.14   Vi sier ifra om noen ikke har det bra

2.15   Vi gir oss når noen sier ”nei” eller ”stopp”

2.16   Vi er hyggelige med andre på skoleveien

2.17   Vi respekterer hverandre

2.18   Vi har et positivt kroppsspråk

2.19   Vi vet hva mobbing er og tør å gå i mot de som mobber

2.20   Vi kaster snøball kun på ballveggen

 

Vi tar vare på skolen vår

3.1   Vi har orden rundt oss

3.2   Vi tar vare på vårt og skolens utstyr

3.3   Vi spiller med godkjent ball der det er lov

3.4   Vi forlater doen slik vi ønsker å finne den

3.5   Vi lukker dører stille etter oss

3.6   Vi har bokbind på bøkene våre

3.7    Vi sier i fra hvis vi eller andre ødelegger noe

3.8   Vi kaster søppel bare i søppelkasser og container

                                                                                  

Osloskolens reglement

Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. Reglementet gjelder fra 1. august 2018.

Her kan du lese Osloskolens reglement: