Slemdal skoles venner (SSV)

Foreningens formål er å samle inn midler til tiltak som kommer elevene til gode. Midlene går uavkortet til aktiviteter og utstyr til barna.

De siste årene har SSV, gjennom foreldrenes bidrag, blant annet bidratt til fotballmål ved FObygget, uteleker, bøker til biblioteket, teaterbesøk og støtte til Elevrådet.

Kontingenten i år er kr. 300.- pr. barn, men man kan også bidra med et annet beløp om ønskelig. Innbetalingen går uavkortet til aktiviteter og utstyr til barna. SSVs kontonr: 5084.05.32086 og VIPPS-nummeret er 13794, FAU Slemdal skole (velg enten «SSV-standard beløp» (300 kr) eller «SSV–valgfritt beløp» og skriv inn eget beløp).

Styret i SSV består  av Astrid Lossius (leder), Jorunn Berge Foss, Marit Erlien og Linn Furuholmen.

Ta kontat på slemdalskolesvenner@gmail.com hvis du har spørsmål.