Skolemiljøutvalget

Disse er representanter i  SMU for skoleåret  2021/2022:

  • Politisk oppnevnt: Jan E. Brinchmann
  • Ansatte: Tine Syse Jalland
  • Skolens ledelse: Vegard Tversland Kjesbu                                       
  • Elevrepresentanter: To repr. fra elevrådet + 7.trinnslærer Hanna Bjurulf
  • Foreldrerepresentanter: Wenche Brataas

Les utdanningsdirektoratets veilder til medlemmene