Skolemiljøutvalget

Hvem sitter i SMU 2018/2019:

Politisk oppnevnt:

Finn-Yngve Engnæs

Ansatte:

Tine Syse Jalland

Skolens ledelse:

Vegard Tversland Kjesbu                                       

Elevrepresentanter:

To repr. fra elevrådet

Foreldrerepresentanter:

Margrethe Collier Høegh

Astrid Haaskjold Lossius

 

Her er utdanningsdirektoratets veilder til medelmmene

https://www.udir.no/globalassets/upload/laringsmiljo/brosjyrer/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf