Skolemiljøutvalget

Disse er representanter i  SMU for skoleåret  2019/2020:

  • Politisk oppnevnt: Finn-Yngve Engnæs
  • Ansatte: Tine Syse Jalland
  • Skolens ledelse: Vegard Tversland Kjesbu                                       
  • Elevrepresentanter: To repr. fra elevrådet + sosiallærer Nina Bjerke
  • Foreldrerepresentanter: Margrethe Collier Høegh og Marianne Røhne Figenbaum

Les utdanningsdirektoratets veilder til medlemmene