FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg)

Lenke til FAU-dokumenter

FAU er et viktig forum for samarbeidet mellom foreldre og skole, og skal sikre reell medvirkning fra foreldre på skolen. FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Representanter velges fra hver klasse på foreldremøter før sommeren. 1. klassene velger representant på første foreldremøte etter skolestart. Klassekontakten for klassen er vara for FAU-representanten med mindre klassen velger egen vara. FAU-ledelsen består av leder, nestleder og sekretær.

«FAU SLEMDAL SKOLE» er registrert som en ideell organisasjon i Brønnøysundregistrene har egne vedtekter og egen økonomi. Møtereferater og -sakspapirer til møtene er tilgjengelig for alle via skolens nettsider.

Arbeidet foregår i FAUs arbeidsgrupper, gjennom løpende dialog med skolens ledelse og i FAU-møter cirka seks ganger i året. FAUs faste oppgaver inkluderer blant annet:

 • Representasjon i skolens driftsstyre (DS)
 • Representasjon i Skolemiljøutvalget (SMU)
 • Representasjon i Slemdal skoles venner (SSV)
 • Representasjon på Aktivitetsskolens (AKS) årsmøter
 • Ansvar for 17. mai-feiringen på skolen
 • Gjennomføring av innsamlingsaksjonen til inntekt for veldedig formål i samarbeid med skolen
 • Juleball for 7. klasse
 • Organisering av trafikkvaktordning (når ny skole er på plass)
 • Organisering av dugnaden (når ny skole er på plass)

Siden 2013 har FAU hatt en rehabiliteringsgruppe som har jobbet for å få i stand rehabilitering av skolen, og som nå følger opp prosjektet.

FAU-styret 2020-2021

Caroline Smith-Meyer, leder

Ingar S. Bentsen, nestleder

Linn Furuholmen, sekretær

Hans Henrik Bull, kasserer

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU