Innskriving av neste års 1. trinnselever

Gutt og jente, med skoleelementer

Tirsdag 10. desember kl. 13.00-16.00

Torsdag 12. desember kl. 08.00-10.00 og 13.00-17.30

Innskrivingen finner sted på Biblioteket til Holmen skole. Innskriving er skolens første møte med nye elever, og vi gleder oss til å bli kjent med dere! 

Foresatte til barn født 2014 møter til innskriving ved nærskolen. Det er hyggelig om barnet følger med. Husk å ta med skjema som er sendt i posten. De som ønsker kan sende skjema til skolen i stedet for å møte opp.

Barnet må skrives inn ved nærskolen selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
  • familien planlegger flytting i løpet av våren/sommeren 2020
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen

Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen, kan dette gjøres direkte på innskrivingsskjemaet. Nærskolen vil besørge oversendelse av søknaden til den ønskede skolen der søknaden vil bli avgjort. Dersom et ønsket skolebytte innebærer at elevens skolevei overstiger 2 km for 1. klasse, skal den skolen som eleven flytter til som hovedregel dekke skysskostnader.

Dersom eleven tas inn ved en privatskole eller foresatte på annen måte vet at eleven ikke kommer til å begynne ved nærskolen, bør nærskolen får beskjed om dette så snart som mulig.

NB!  Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de skrives inn ved. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på søknader om skolebytte vil bli gitt i mai 2020.