Velkommen til skolestart!

Leker ute

Sommerferien går mot slutten og vi gleder oss til å ta fatt på skoleåret 2021/2022.

Første skoledag på Slemdal skole vil foregå på følgende måte:

08.25: Oppmøte for 2., 3., 4. og 7. trinn i skolegården. Kontaktlærer vil møte elevene og ha den første økten. Resten av skoledagen er det vanlig timeplan. Lærerne tilknyttet trinnet er på plass i skolegården fra kl. 08.15

08.40: Oppmøte for 5. og 6. trinn. Kontaktlærer vil møte elevene og ha den første økten. Resten av skoledagen er det vanlig timeplan. Lærerne tilknyttet trinnet er på plass i skolegården fra kl. 08.30.

09.00: Oppmøte for 1. trinn. Lærerne på trinnet er på plass i skolegården fra kl. 08.45. 

09.00-09.45: Skolekoret synger, velkomstilsen og opprop av elevene på 1. trinn

09.45-11.00: Foreldremøte for 1. trinn i allrommet.

09.45-11.00: 1. trinn har undervisning i klasserommet. Foreldrene overtar ansvaret for barna kl. 11.05, eller overlater elevene til AKS.

Oversikt over start- og sluttider for alle trinn: 

1. trinn: 09.00-11.45

2. trinn: 08.25-13.40

3. trinn: 08.25-13.40

4. trinn: 08.25-13.30

5.trinn: 08.40- 13.30

6.trinn: 08.40- 13.00

7. trinn: 08.25- 14.00