Utleie av lokaler på Slemdal skole

Bygg Nord Perspektiv

Slemdal skole åpner for utlån/utleie av lokaler fra skolestart i august.

Mer informasjon om utleie finner du her: Informasjon om utleie 

Utvidet søknadsfrist er satt til 1.august. Søknadsskjema

Gymsal
Mat og helse