Nye Slemdal skole

Bygg Nord Perspektiv

En lang rehabiliterings- og byggeperiode er snart over. Det er kontraktfrist for entreprenøren på innvendig arbeid den 22. februar. Prosjektledelsen har gitt oss beskjed om at de vil nå denne fristen.

Deretter går prosjektet over i en utprøvingsfase som når sitt høydepunkt med en større test 11. april. Hvis denne går etter planen, tar Undervisningsbygg over. På dette tidspunktet vil de begynne med møblering, og i slutten av mai skal også alle anlegg ute være klare. Skolen tar trolig over bygget i slutten av mai måned.

Vi vil ta i bruk skolen for første gang på førskoledagen for de nye førsteklassingene 2. juni. Selve flytteprosessen fra Holmen og FO vil foregå i løpet av sommeren. Skolen tas i bruk for alle elever fra skolestart 17. august 2020. Da vil det også bli en offisiell åpning av den nye skolen. Etter 4 år med midlertidige lokaler gleder vi oss alle til å ta i bruk nye Slemdal skole.