Informasjon til foresatte om skoleåpning for 5.-7.trinn

Barn hopper paradis.

På grunn av hensynet til smittevern, blir det en annerledes skolehverdag. Vi har sendt ut detaljert informasjon om åpningen og organisering av skolehverdagen på e-post. 

Du finner informasjonsskrivet her: Informasjonsskriv til foresatte 8.mai