Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs

Tirsdag fikk personalet en viktig oppdatering i hjerte- og lungeredning og annen førstehjelp. Her ble det praktisk trening, erfaringsdeling og vi fikk noen viktige påminnelser om hvordan vi skal håndtere akutt sykdom og skader.