Førskoledag på Slemdal skole tirsdag 1. juni

Barn

 Det blir førskoledag på Slemdal skole tirsdag 1.juni mellom kl.17.00 og 19.00, dersom vi fremdeles er på gult smittenivå. Det er forbehold om avlysning på grunn av smittevernhensyn. Parallelt med førskoleøkten, vil vi arrangere et kort foreldremøte. Rundt 24. mai vil dere få nærmere beskjed om klasseplassering og gjennomføring av både førskoledag og foreldremøte. Av smittevernhensyn kan bare en forelder for hvert barn bli med på førskoledagen. Vi vil selvsagt forholde oss til udir. sin veileder om smittevern når vi planlegger og gjennomfører dette arrangementet.

Vi gleder oss til å se både skolestartere og foresatte 1.juni.