FN-dagen

FN-dagen

I forbindelse med FN-dagen og årets innsamlingsaksjon "På egne bein" har 4. trinn jobbet med likheter og forskjeller. Som symbol på et inkluderende fellesskap lagde de et vennskapsbånd i skolegården.