Nytt fra rektor - nr. 2 i august.

Leker ute

En vellykket første skoleuke

Første skoleuke er unnagjort. Oppstarten på både FO og Holmen har vært god. Det er god stemning både hos elever og ansatte. Elevene er motiverte og undervisningen er godt i gang. Elevene på Holmen er naturlig nok superfornøyde med de nye uteområdene og det nye bygget. FO-elevene er også fornøyde. De har fått bedre plass. Særlig økt tilgang til fotballbanen settes stor pris på. Vi har fått noen hjertesukk på at skogen som uteområde ikke lenger kan brukes (grunnet mindre bemanning (ettersom vi er delt på to skoler)), men vi vil fortløpende ta en vurdering av uteområdene på FO og se på hvordan vi kan få brukt disse på best mulig måte, samtidig som voksendekkingen blir god nok.

 

Bussing – Erfaringer i oppstarten

Det er mye nytt rundt bussingen denne høsten. Det er klart mer komplisert å busse til to destinasjoner enn en. I tillegg krever Slemdalstoppet god organisering. Vi har noen innkjøringsutfordringer, men mye har falt på plass. Det er et par ting vi trenger hjelp til fra dere:

  • Vi ønsker at barna kommer mellom 0810-0820. Det er nå barn på plass fra 0750. Dette fører til mye venting og vi har ikke bemanning på stoppet før 0800.
  • Vi skjønner at det føles trygt å følge barnet inn på bussen, men vi hadde satt pris på om dere likevel kunne prøve å unngå dette. Det skaper en noe uoversiktlig situasjon for oss.

 

Her kommer litt mer informasjon om det enkelt busstoppet:

 

Slemdalstoppet

Det ser ut som vi trenger 5 busser pr dag fra dette stoppet. Det står klar tre busser, og så fylles det på med to busser til etter hvert som de tre første har gått. Buss 1 og 2 vil gå til Holmen og buss 3 til FO. Buss 4 og 5 går hhv. til FO og Holmen. Anbudet legger opp til at buss 1 gjenbrukes som buss nummer 5. Dette har ikke fungert bra den første uken, og har dermed skapt en del forsinkelser. Vi jobber med å løse dette problemet

Ris busstopp

Her bruker vi to busser, en til FO og en til Holmen. Den første uken har det vært akkurat for mange elever som skal til Holmen. Vi har da tatt de resterende elevene over på FO-bussen, og så har en assistent fulgt elevene inn til skolen fra Stasjonsveien. Vi har derfor satt opp busstoppet med tre assistenter på to busser. Løsningen har fungert bra.

Bjørnveien

Her klarer vi oss med en buss takket være dobbeltdekkeren som er satt inn. Her har ting fungert bra denne uken.

Tråkka

En buss med god plass. Her har også ting fungert bra første uken.

 

Parkering forbudt i hele Bjørnveien innføres

Vi har hatt en del utfordringer med å få bussene frem til Holmen skole. I tillegg er det ikke særlig trygt å gå denne indre ruten. Dette skyldes at det er lov til å parkere på begge sider av Bjørnveien fra Holmen skole til Tråkka. Vi har sammen med FAU jobbet siden i vinter med å få til en endring, men dette var ikke gjort til skolestart. Etter super innsats av bydelspolitikerne våre så har BYM svingt seg rundt denne uken. Skiltingen er oppe og det er nå parkering forbudt langs hele veien. Dette vil gjøre at bussene kommer frem og at det blir tryggere for elevene å gå til skolen.

 Det anlagt 8 plasser for av- og påstigning. Vi ber alle som må hente (eller levere) barna med bil om å benytte seg av disse, og ikke av gateparkering.

Ny lekeplass = skader

Vi har dessverre hatt noen elevskader med de nye lekeapparatene på Holmen skole. Dette er vi leie oss for. Vi har tatt kontakt med byggherre og fått forklart at lekeapparatene følger alt av gjeldende regelverk. Støtunderlag under lekeapparat er laget for å forhindre alvorlige hodeskader og livstruende skader, men vil ikke kunne hindre armbrudd dessverre.

 

Vi har sammen med Holmen skole sett på de skadene som har vært for å se om det er noen mønstre. Det er det ikke. Skadene har skjedd på ulike apparater, fra lav og høy høyde. Vi vil fortsette å følge med på situasjonen. Av egen erfaring, fra da jeg var med på å bygge ny lekeplass på Vinderen skole, så var det noen skader den første måneden og så avtok de etter hvert. Vi får håpe at det blir slik på Holmen også.

 

Med hilsen

Vegard Tversland Kjesbu

rektor, Slemdal skole