Nye Slemdal skole blir ferdig våren 2020

Nye Slemdal skole

Reguleringssaken har vært for komplisert og tatt lengre tid enn forventet. Den ble vedtatt rett før jul og Oslo kommune ga da klarsignal til bygging/rehabilitering. Det står nå kun igjen en igangsettingsgodkjenning fra Plan- og bygg (PBE) før første spadetak kan tas. Backe storOslo har fått totalentreprisen og de er godt i gang med sin planlegging. De vil starte med en gang godkjenning gis. Dette vil trolig skje i løpet av mars. Bache har 24 måneder på å levere et ferdig fungerende bygg fra byggetillatelsen er gitt.

 

Nye Slemdal skole vil bli et flaggskip i Osloskolen. Fantastisk arkitektonisk og med høyt faglig innhold inne i bygget. Vi vil fremover fortelle om smått og stort fra byggeprosessen og prøve å gi dere et bilde på hva det er vi venter på.