Status rehabilitering

Veien frem til ny skole på Slemdal

 

Fremdriften i rehabiliteringen og nybyggingen av Slemdal skole er god. Alle byggeplaner er klare og rivingen er i gang. Slik er sannsynlig fremdriftsplan pr august17:

  • 08.2017-01.2018 Riving av småskolebygget, øverste etasje i hovedbygget og gymsalsbygget. Riving av alt innvendig i byggningsmasse som skal beholdes
  • 01.2018-08.2019/12.2019 Bygging av nytt bygg omtrent der dagens småskolebygg sto. Bygge på eksisterende bygg både i bredden, lengden og høyden. Bygging av ny skolegård. Total rehabilitering av gjenværende byggningsmasse
  • 08.2019 eller 01.2020 Innflytting på nye Slemdal skole

 

I mellomtiden vil vi fortsette skoledriften etter følgende plan:

  • 08.2017-06.2018 1.-6.trinn på FO Huseby, 7.trinn på Midtstuen skole
  • 08.2018-06.2019/12.2019 1.-4. Trinn på nye Holmen skole, 5.-7. Trinn på FO Huseby

 

Lokalene vi bruker frem til nye Slemdal skole er gode oggir oss det vi trenger for å kunne skape en god skole.