Alt du trenger å vite om bussing

Morgenbussing

Bussene går fra de samme fire lokasjonene som forrige skoleår

  • Ris kirke (v/krysset Risalléen og Risbakken)
  • Tråkka (ved den tidligere barnehagen)
  • Bjørnveien 21 (ved gressletta)
  • Slemdal skole.

 

Nytt er at Slemdal skoles busstopp får en endret plassering fra Frognerseterveien til Dagaliveien. Dette skjer fra uke 35. Det vil si at gammel ordning vil opprettholdes den første skoleuken (bussing fra Frognerseterveien). Dette skyldes at rivingen av gamle Slemdal påbegynnes i disse dager, og at busstoppet ikke skal komme i veien for anleggstrafikk. Skoleområdet vil bli gjerdet inn, men den gamle lekeplassen ved småskolebygget vil bli liggende utenfor anleggsgjerdene. Dette vil bli det nye venteområdet for elevene.

 

Elevene må møte ved busstoppet senest 0810. Det vil være en buss for 1.-3 trinns elever og en for 4.-6.trinns elever. Inndelingene er ikke strengere enn at søsken eller bussvenner som er på tvers av inndelingene kan velge hvilken buss de vil på. Et par av stoppene vil ha en tredje buss som fylles opp til slutt med elever fra alle trinn. Også i år vil det være ansatte som følger barna på bussene. Skoledagen begynner når elevene går på bussen. Det betyr at skolens regler gjelder, herunder en forventning om god ro og at mobiler ikke skal brukes.

 

Bussene vil ankomme FO Huseby mellom 0825-0840 og her vil elevene være ute under oppsyn av bussassistentene til undervisningen starter 0845.

 

Dere trenger ikke å melde fra hvilket stopp dere vil bruke. Vi tar utgangspunkt i fjoråret og bruker de første dagene på å justere busskapasiteten.

 

Ettermiddagsbussing

Bussene vil gå rett etter endt undervisning. (Elever som skal på AKS, vil få egne busser hjem klokken 1630). Bussene går i følgende rute på ettermiddagen:

  • Holmenhavna (busstoppet til 46-bussen) – Slemdal skole – Ris kirke.

 

Dette er en endring i forhold til forrige skoleår. Heming har vist seg å være et vanskelig stoppested å bruke. Det er mye dobbeltparkering av biler, som har ført til at busselskapet ikke anser det som trygt å bruke stoppestedet videre. I stedet kommer vi til å bruke Slemdal skole og da samme stoppested som på morgenen. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

 

Ansvar og sikkerhet på bussing

Det er UniBuss tur som har anbudet. Dette er et solid busselskap med gode sikkerhetsprosedyrer. De har en egen trafikkleder som vi samarbeider tett med. Alle bussene har sikkerhetsbelter og våre ansatte ser til at elevene bruker disse. Busselskapet har satt på de mest erfarne bussjåførene sine og erfaringer fra i år er at de gjør en meget god jobb. Det er skolen under rektors ledelse som leder bussingen. Problemstillinger som måtte dukke opp bes mailes til mailto:Slemdal@ude.oslo.kommune.no.

 

Husk at det er ikke noe utsjekk på skolebussene på ettermiddagen. Det betyr at elever som skal ta bussen må være trygge på hvilket stopp de skal av på og hvor de bor. Vi vil naturligvis opprettholde praksisen med at elever kan sende melding/ringe når de setter seg på bussen.

 

Vi har rutiner for å sjekke bussene for gjenglemt tøy. Tøy og utstyr vi finner vil bli lagt i en egen glemmekasse på kontoret på FO. Erfaringsmessig kan det skje at utstyr ender opp på en av UniBuss sine hittekontorer i stedet.

 

Bussing og Aktivitetsskolen (AKS)

Det er ingen vesentlige endringer på bussordningen for AKS dette skoleåret. Det betyr at elever som skal på morgen-AKS på Heming vil busses fra Heming.

 

Det vil være busser som går til aktiviteter på Heming. Disse vil trolig fortsatt gå direkte til Heming. Heming og busselskapet er i dialog om hvordan dette kan gjennomføres. Det viktige for dere foresatte å vite er at barn på AKS, som skal på aktiviteter på Heming, vil bli fraktet dit av buss i regi av AKS/skolen.

 

På ettermiddagen vil det settes opp tre busser klokken 1630 som går til hvert av de tre busstoppestedene (Holmenhavna, Slemdal skole og Ris kirke). Barna vil på stoppestedene krysses ut til dere. Ønsker dere at barna skal ha kortere AKS-dager, så må dere selv hente barna.

 

Slemdal AKS er en privat aktivitetsskole, og spørsmål om bussing i AKS-tiden må utover denne informasjon, stilles til dem.

Lurer du på noe?

Send meg en mail: Vegard.kjesbu@ude.oslo.kommune.no. Obs! Det kan ta noen dager før du får svar. Haster det – ring skolens sentralbord.

 

Vegard T Kjesbu                                                                                         

rektor, Slemdal skole