Trivselsledere

TL

Slemdal skole er en trivselsleder (TL) skole. Dette innebærer at mobbefrie og inkluderende elever fra 3.-7. trinn blir valgt klassevis til å ha ansvar for å lede aktiviteter i storefri. Intensjonen er at man gjennom organisert aktivitet bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø.

TL vil også kunne bidra ifbm. små og større arrangementer på skolen.

På Holmen er det per i dag TL i storefri på onsdager og fredager.

På FO er man i prosess ifht. oppstart av inneaktiviteter og utlånsbod, der elevene kan låne utstyr til egne aktiviteter i storefri.

Elevene er TL et halvt år av gangen, men kan gjenvelges.

Etter endt halvår inviteres TL til en "takkforinnsatsendag".

Om programmet

Mer informsjon om trivselslederprogrammet finner du her

https://trivselsleder.no/