Slemdal skoles venner (SSV)

Hva gjør SSV?

De siste årene har SSV, gjennom foreldrenes bidrag, blant annet bidratt til fotballmål ved FObygget, uteleker, bøker til biblioteket, teaterbesøk og støtte til Elevrådet.

Kontingenten i år er kr. 300.- pr. barn, men man kan også bidra med et annet beløp om ønskelig. Innbetalingen går uavkortet til aktiviteter og utstyr til barna. SSVs kontonr: 5084.05.32086 og VIPPS-nummeret er 13794, FAU Slemdal skole (velg enten «SSV-standard beløp» (300 kr) eller «SSV–valgfritt beløp» og skriv inn eget beløp).

Styret i SSV består i av Astrid Lossius (leder), Jorunn Berge Foss, Marit Erlien og Linn Furuholmen.

            Skulle dere ha noen spørsmål så kan dere sende de til slemdalskolesvenner@gmail.com