Slemdal skoles venner (SSV)

Hva gjør SSV? De siste årene har SSV, gjennom foreldrenes bidrag, blant annet bidratt til nytt sceneteppe i samlingssalen, klassesett med kamera- og filmutstyr, benker, ballbingen, oppgradering av store skolegård og nye klatrestativ i lille skolegård, sykkelstativ, hoppetau/baller, bøker til biblioteket, støtte til innkjøp av datautstyr, beplantning i skolegården, samt en årlig påskjønnelse til skolepatruljen.

Kontingenten i år er kr. 275.- pr. barn, man kan også bidra med et annet beløp om ønskelig. Innbetalingen går uavkortet til aktiviteter og utstyr til barna. SSVs kontonr: (5084.05.32086)

Styret i SSV består i av Trond Fladvad (leder), Camilla Aarøe Hellebust (kasserer), Kristine Kruse-Jensen (styremedlem) og Trine Kåsine (styremedlem).