FUG

FUG

I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere.

Til tross for at vi feirer 40 års jubileum i år opplever vi at vi ikke er godt nok kjent blant foreldre og ansatte i skolen.

Du finner mer informasjon om FUG her: www.fug.no