Ledelse og ansatte 2019/2020

Ledelse og administrasjon:

Rektor 

Vegard Tversland Kjesbu - vegard.kjesbu@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor 

Maryann Kjøbli Kristiansen - maryann.kristiansen@ude.oslo.kommune.no 

Undervisningsinspektør 

Ida Reiersen Berget - ida.reiersen@ude.oslo.kommune.no

Administrativ leder 

Renate Jahr Nestegard - renate.jahr.nestegard@ude.oslo.kommune.no

Førstekonsulent 

Lillian Solum - lillian.solum@ude.oslo.kommune.no

Konsulent 

Uzma Khizar - uzma.khizar@ude.oslo.kommune.no

Skolepsykolog 

Marie Gran Aspunvik - marie.aspunvik@ude.oslo.kommune.no 

Spespedkoordinator 

Kjersti Wie Mathisen - kjersti.mathisen@ude.oslo.kommune.no 

Sosiallærer 

Nina Bjerke - nina.bjerke@ude.oslo.kommune.no

Bibliotekar

Marianne Mittun Kvilekval - marianne.kvilekval@osloskolen.no 

 

Kontaktlærere:

1.trinn:

2.trinn:

3.trinn:

4.trinn:

5.trinn:

6.trinn:

7.trinn:

 

Øvrig pedagogisk personale:

Assistenter:

 • Ea Askvig
 • Pia Schaanning Larsen
 • Martin Bjerkely
 • Ole Kristian Myhre
 • Joana Ventura
 • Mahdi Ali
 • Evelyn Soledad Frømyr
 • Ole Kristian Isaksen

I permisjon:

 • Sharon Røskaft
 • Amanda Ebbesen
 • Janne Kathrine Wellén
 • Torgeir Fiskvik Åsbø 
 • Rikke Ulleberg 
 • Gøril Moe
 • Silje Bech- Hanssen