VRbriller og politikerbesøk

VRbesøk

Denne høsten utprøves bruken av Virtual Reality (VR) som en del av matematikkundervisningen i 6. klasse. Formålet med studien Virtual Reality (VR) i matematikkundervisning er å undersøke økt interesse for og bedre resultater i matematikk i grunnskolen. Studien er en del av et større forskingsprosjekt om praksisnær pedagogikk på Høgskolen i Innlandet. Mathilde Tybring-Gjedde som sitter i Utdannings- og forsknings-komiteen på Stortinget har fulgt VR prosjektet en stund og var på besøk for å se bruk av VRbriller i praksis på Slemdal skole.

 Du kan lese mer om prosjektet her https://vreducation.no/

 

Elever i VRverden.

Rektor fikk også prøve.