Slemdal med lavest mobbetall i Oslo

Glade barn

I Elevundersøkelsen, som ble gjennomført rett før jul, har Slemdal skole de laveste mobbetallene i grunnskolen i Oslo. På de tre spørsmålene (mobbet av medelever, mobbet av voksne, mobbet digitalt) svarer kun 2,5 % av Slemdalelevene at de mobbes, mens 7,6 % av elevene i Osloskolen svarer det samme. Dette er et imponerende tall, særlig tatt i betraktning driftsituasjonen vår med bussing og drift på to steder.

Selv om 2,5 % av elevene er det beste resultatet i Oslo, så er det ikke godt nok. Alle elever skal føle seg trygge på Slemdal skole. De elevene som melder at de ikke føler seg trygge følges opp. Vi lager skreddersydde tiltak rundt eleven og klassen slik at vi kan bygge opp igjen de trygge rammene. Trygt skolemiljø er basis for å kunne skape et høyt læringsutbytte. Hvis du ønsker å lese mer om hvordan vi jobber systematisk så følg denne lenken til skolens detaljerte planer.

I tillegg til elevundersøkelsen har vi en egen undersøkelse, klassetrivsel, som vi gjennomfører to ganger i året på alle trinn. Vi har nå i mars gjennomførte denne og vi er glade for at vi kan fortelle at mobbetallene fortsetter å holde seg lave.