Utleie av lokaler

Skolegård

Slemdal skole sto ferdig rehabilitert høsten 2020. Vi kan tilby utlån/utleie av våre moderne og flotte lokaler så fort smittesituasjonen tillater det, eller fra skolestart 2021. 

Vi har hovedfrister for å søke 1/6 og 1/11 hvert semester, og ellers løpende søknadsfrister. 

Mer informasjon om utleie finner du her: Informasjon om utleie 

Her finner du: Søknadsskjema

 

mat og helse