Utleie av lokaler

Skolegård

Slemdal skole sto ferdig rehabilitert høsten 2020. Vi har tilbudt utlån/utleie av våre moderne og flotte lokaler siden skolestart 2021. 

 

Frist for å søke om lån eller leie av gymsal pr semester for våren 2022 er 1. november. 

 

Mer informasjon om utleie finner du her: Informasjon om utleie 

Her finner du: Søknadsskjema

 

mat og helse