Påmelding til tilsynsordning

For å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre samfunnskritiske funksjoner, har Helsedirektoratet pålagt skolene å ha et tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Hvilke funksjoner det gjelder ligger her: https://www.tv2.no/a/11290251/

 

Her finner du skolens påmeldingsskjema for tilsynsordning: Påmeldingssskjema